Zomerbijeenkomst dinsdag 27 augustus 2019

– Rabobank Horst Venray heeft dinsdag 27 augustus de vorderingen van het traject Samen voor de Gezondste Regio 2025 gepresenteerd. Deze zomerbarbecue was een vervolg op de community bijeenkomst in maart van dit jaar. Beide bijeenkomsten hadden als doel om te verbinden met als gezamenlijke ambitie: het bevorderen en behouden van een regio waarin iedereen kan meedoen. Noord-Limburg als fijne plek om te wonen, werken en recreëren.

In het Equestrian Centre de Peelbergen werden aan ruim 200 betrokkenen en geïnteresseerden de voortgang en de ambities van de verschillende maatschappelijke projecten getoond. ‘We hebben samen concrete resultaten geboekt op projecten rond de vier thema’s: ondernemers laten groeien, food & agri, langer zelfstandig wonen en verbinding met onze jeugd’, aldus programmamanager Pim Rohenkohl. ‘Ik ben verheugd te constateren dat er inmiddels meer dan 100 belanghebbenden uit de regio betrokken zijn en actief een bijdrage leveren aan initiatieven binnen Samen voor de Gezondste Regio 2025.’

Op deze zomerbijeenkomst werd met een interactief programma een beroep gedaan op allen om nieuwe suggesties en ideeën aan te dragen om een gezonde regio te creëren. Jan Loonen, aanwezig  als voorzitter van de regiegroep Investeringsagenda Noord-Limburg, benoemde de uitdagingen en de noodzaak voor samenwerking in de regio. ‘Samenwerking is hierbij echt het sleutelwoord. Samen met ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen en vooral samen met de inwoners. En de kracht zit in de herhaling.’

Aan het einde van de zomerbijeenkomst kreeg Jacqueline Boots, kartrekker van het project ‘Samen tegen eenzaamheid’ de aanmoedigingsprijs, een cheque van € 500,-, uitgereikt. Dit initiatief ontving van het publiek de meeste stemmen. ‘Het is mooi om een bevestiging te zien dat het project leeft onder de mensen’, benadrukt Jacqueline. ‘Binnen onze werkgroep zitten mensen vanuit diverse geledingen en ieder brengt zijn kennis en ervaring mee. Dat maakt dat we echt stappen kunnen zetten. En deze prijs van Rabobank Horst Venray wordt uiteraard goed besteed aan ons project.’