Langer thuis wonen met behulp van technologie’, het is één van de projecten die deel uitmaken van het programma “Samen voor de gezondste regio 2025”. Hoe mooi is het immers als je zo lang mogelijk comfortabel én veilig in je eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen? Dat dit niet altijd eenvoudig is om voor elkaar te krijgen, spreekt voor zich. Voor de regio is het een uitdaging om een passend woningaanbod te creëren dat beter aansluit op de behoeften van een vergrijzende populatie. Met de projectgroep, die bestaat uit diverse betrokkenen uit de regio Horst Venray, wordt ingezet op het vergroten van het bewustzijn over de mogelijkheden van technologische aanpassingen om langer thuis te kunnen wonen.
 
 
Woonbehoeftes
De projectgroep ziet dat woonbehoeftes sterk afhankelijk zijn van de levensfase en sterk kunnen verschillen per leeftijdscategorie. Dat vertaalt zich soms in een verbouwing óf juist het kopen of bouwen van een nieuwe woning. Door juist op dát soort momenten stil te staan bij de technologische mogelijkheden om comfortabel en veilig te wonen, biedt enorm veel voordelen. Zo kun je tijdens de verbouwing reeds (technische) voorbereidingen treffen waar je later enorm profijt van zult hebben wanneer het wellicht noodzakelijk is. Of nog mooier, je voert bepaalde aanpassingen al eerder uit en hebt er meteen plezier van. De toegevoegde waarde van technologie is voor iedereen anders. Denk bijvoorbeeld aan de centrale aansturing van de verlichting in je woning met behulp van een tablet. Voor een 40-jarige is dit vaak een “nice to have”, maar voor iemand met mobiliteitsbeperkingen spreken we al snel over een “need to have”. Thuistechnologie maakt het mogelijk om in de thuissituatie veilig en comfortabel oud te worden. Helaas wordt er vaak nog slechts beperkt gebruik van de mogelijkheden, veelal doordat woningeigenaren zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen.
 
Bewustwording
Het doel van dit project is om woningeigenaren in de leeftijdsgroep van 40-70 jaar in de regio Horst Venray tijdig bewust te maken van de technologische mogelijkheden om langer comfortabel en veilig thuis te kunnen wonen. Echter, bewustwording is een proces. Daarom wordt er gestart met een bewustwordingscampagne voor de komende jaren. Een campagne die bestaat uit een aantal op elkaar afgestemde onderdelen en activiteiten. Er wordt dus vooral geïnformeerd en geprobeerd om daarin ook zoveel mogelijk stakeholders en andere regionale initiatieven te betrekken. Denk aan de gemeentes die betrokken zijn bij bouwaanvragen, makelaars die een rol vervullen in aan- en verkoop van huizen, aannemers betrokken bij nieuw- en verbouw, etcetera. De projectgroep is inmiddels druk aan de slag met de ontwikkeling van een drietal concepten die hun verder brengt in het doel om de doelgroep kennis te laten maken met, en na te laten denken over, de diverse mogelijkheden.
 
 
1. Thuistechnologiebox
Dit is een huis van karton. Het wordt een platform, een drager van informatie, waarmee bewoners op een vriendelijke manier aangesproken worden. Binnenin de doos zijn er ‘luikjes’ te ontdekken op de plattegrond. Deze luikjes zijn open te klappen en onthullen technologische mogelijkheden om thuis grotere of kleinere aanpassingen te doen. In tekst of bijvoorbeeld met behulp van QR-codes waarmee je op relevant internetsites komt. Hiermee zet de box mogelijk de bewoner aan om in actie te komen, maar er wordt direct al bewustzijn gecreëerd.
 
 
2. De langer thuis-toets
Met de online toets krijg je inzicht in verbeterpunten, hoe je scoort ten opzichte van bijvoorbeeld andere woningen en stel je zelf jouw eigen persoonlijk advies samen. Je komt tot een soort classificatie (goud-zilver-brons) van je eigen woning. Denk aan een soort energie-label gericht op langer comfortabel en veilig thuis wonen.
 
 
3. Interactieve demo-ruimte
Met behulp van technologie brengen we de mogelijkheden digitaal naar je toe. We nemen je op een pakkende, interactieve en speelse manier mee in de wereld van technologische mogelijkheden. We brengen de mogelijkheden dichtbij. Die bij jou en je woning passen.
 
 
De concepten zullen voor de zomer afgerond worden, waarna ze in de komende maanden op kleine schaal getest worden. Het is uiteindelijk de bedoeling om in september 2020 echt van start te gaan met de campagne. Dan gaan we “live”. Samen met de 40 tot 70-jarige woningeigenaren uit de regio Horst Venray!