Het Innovatielab is één van de projecten van Samen voor de Gezondste Regio 2025 en valt binnen het thema ‘Ondernemers laten groeien’. De ambitie van het Innovatielab is het verbinden van het creatief vermogen van ondernemers, studenten en vernieuwers om innovatie en ondernemerschap in de regio te versterken. In 2019 is onderzocht hoe invulling te geven aan deze ambitie, waarbij uiteindelijk is besloten om aansluiting te zoeken bij Open Brains, your weekly shot of innovation.

 

Innovatieve brainstormsessies
Open Brains organiseert een wekelijkse innovatie- en brainstormsessie waar professionals, bedrijven, startups of studenten de kans krijgen hun innovatieve idee te presenteren aan de community. Dit is een manier voor aanwezigen om te sparren over ideeën, op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om het netwerk te vergroten. Open Brains vindt iedere vrijdagochtend plaats van 8:30 tot 9:30 uur in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo en is vrij toegankelijk.

 

Doel van het partnerschap
Wat het Innovatielab graag wil bereiken met het partnerschap, is om Open Brains een stapje verder te helpen. “We zien graag meer nieuwe gezichten bij de pitches”, aldus Patrick Craenmehr, kartrekker van het Innovatielab. “Daarnaast willen we graag meer bekendheid voor Open Brains in de regio.” Rabobank Horst Venray investeert samen met Rabobank Venlo e.o. in het verbinden van ondernemers, studenten en vernieuwers in de regio en dragen zo samen met hun kennis en netwerk bij aan de Open Brains community en haar activiteiten.