De Gezondste Regio 2025 organiseert regelmatig bijeenkomsten onder de naam Gezondheidscafé, waarbij verschillende initiatieven op het gebied van gezondheid worden gepresenteerd en verbonden. Op 28 november werd het evenement voor het eerst op Venrayse bodem georganiseerd in het Odapark.

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende mooie regionale initiatieven aan bod, waaronder twee initiatieven van ‘Samen voor de Gezondste Regio’.

 

Samen tegen eenzaamheid
Vanuit het project Samen tegen eenzaamheid was kartrekker Jacqueline Boots samen met Mieke Cruijsberg aan het woord. Zij vertelden over de uitdaging op het gebied van eenzaamheid die er ligt.

Er zijn veel fantastische initiatieven in de regio die ontmoeting tussen ouderen stimuleren en faciliteren. Hier wordt echter te weinig gebruik van gemaakt, omdat vraag en aanbod elkaar niet lijken te vinden, en dat is zonde. Daarnaast zijn er nog veel andere doelgroepen die eenzaamheid ervaren maar waar nu niets voor wordt georganiseerd.

Met dit initiatief zetten we in op het versterken van de match tussen vraag en aanbod in de regio Horst Venray. Op deze manier willen we bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

De volgende bijeenkomst staat gepland, iedereen is daarbij van harte welkom!

Samen tegen eenzaamheid
28 januari – 17.00 uur
Gemeentehuis Venray

Café Integracja
Café Integracja is een initiatief om arbeidsmigranten en inwoners van de regio Horst Venray op een laagdrempelige manier kennis met elkaar te laten maken. Tijdens ontmoetingsmomenten op verschillende locaties gaan internationale medewerkers en inwoners van de regio met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Hierbij is de voertaal Nederlands om zo optimaal aan integratie te werken.

Tijdens het Gezondheidscafé kregen Leo Philipsen en Damian Kaminsky het podium om te vertellen over hun project. Op dit moment werken zij aan hun beleidsplan en spraken zelfs de ambitie uit om op termijn dit initiatief landelijk uit te rollen.

Wil jij dit meemaken? De volgende bijeenkomst staat inmiddels al gepland.

Cafe Integracja
13 februari
Brukske Venray

De drie Gezondste Regio’s
Tijdens het gezondheidscafé vertelden Tom Roefs, voorzitter van Gezondste Regio 2025, Rabobank Horst Venray-directievoorzitter Angelique Jansen en wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray als vertegenwoordigers van de drie gezondste regio’s ieder hun eigen verhaal. Vanaf het ontstaan van de initiatieven, tot de toekomstvisie.

“De regio staat voor een belangrijke ontwikkeling in de komende vier jaar”, legt Jenneskens uit. “De acht samenwerkende Noord-Limburgse gemeenten slaan de handen ineen om aan de gezondste regio te gaan werken. Er is veel geld beschikbaar en er zijn veel projecten. Sommige zijn al concreet, andere zijn nog in de maak. Samen zetten we nieuwe stappen in Noord- Limburg om de komende vier jaar echt te gaan werken aan gezondheid.

Al deze verschillende initiatieven kunnen wellicht wat verwarrend zijn. Het allerbelangrijkste is echter: We streven allemaal het zelfde doel na, we willen samen onze regio gezond maken!

Het initiatief ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’ van Rabobank Horst Venray staat op zichzelf, maar we vinden het enorm belangrijk om de verbinding te zoeken met de andere gezondheidsinitiatieven in de regio. Samen komen we immers verder!