Rabobank Horst Venray heeft samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en instellingen een inspirerende, maatschappelijke agenda voor de regio opgesteld. Wij hebben de Rabobank het afgelopen jaar mogen begeleiden bij het vormgeven van deze innovatie-agenda.

Samen voor de Gezondste Regio 2025
Rabobank Horst Venray is een bank van mensen uit de regio die als geen ander weten wat er in Noord-Limburg speelt. Met het traject ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’ zet Rabobank in op het creëren van verbinding en het geven van richting en versnelling aan projecten en initiatieven die de vitaliteit van de regio versterken. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met het programma Noord-Limburg Gezondste Regio 2025. Dit programma biedt namelijk mogelijkheden om  het traject en de maatschappelijk agenda van de Rabobank verder te versterken in de regio.

In samenspraak met haar ledenraad heeft Rabobank Horst Venray vier thema’s geformuleerd waaraan ze een versnelling willen geven in de regio:

  1. Ondernemers laten groeien
  2. Food & Agri
  3. Langer zelfstandig wonen
  4. Verbinding met onze jeugd

Pim Rohenkohl, programmamanager Samen voor de Gezondste Regio 2025, beschrijft het als een ontdekkingstocht om samen met de regio tot concrete innovaties te komen:

We zijn gestart met een regioscan om het ‘waarom’in beeld te krijgen: kansen en mogelijkheden om de regio te versterken. In dialoogsessies en design thinking workshops hebben we met met meer dan 100 regionale stakeholders het ‘hoe’ ingevuld. De ideeën die daar naar voren kwamen, vormen onze maatschappelijke innovatieagenda. We hebben daarbij ook gekeken waar zowel de Rabobank als betrokkenen een rol kunnen nemen.Rabobank gaat nu samen met de community voortbouwen op deze agenda om bij te dragen aan de vitaliteit van de regio.”

Realiseren van een ‘community bank’
Op 19 maart jl. was de grootschalige aftrap van ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van regionale kansen voor verbetering van de regio. Ruim 130 deelnemers gingen in gesprek met burgemeesters en bestuurders over de inspirerende agenda en gaven aan waar zij actief aan willen meebouwen. BeBright gaat nu samen met de projectaanjagers aan de slag met realisatie van deze maatschappelijke agenda. Onderdeel hiervan is de oprichting van een community die een actieve bijdrage levert aan de vitaliteit van de regio, samen met een kwartiermaker. Ook worden de volgende projecten geconcretiseerd:

Ondernemers laten groeien

  • Innovatielab: een unieke open innovatieformule waarbij een living lab wordt gecreëerd om met belanghebbende partijen en bewoners nieuwe businessconcepten te ontwikkelen in samenwerking met excellente studenten.

Food & Agri

  • Agribrainz: de verbinding tussen opleidingen en regionale ondernemers in Food & Agri moet versterkt worden om talenten in onze regio te boeien en te binden. Agribrainz is een concept dat plaatsvindt voor jongeren én met jongeren, dat inzet op beleving, ontmoeting en fun, bijvoorbeeld in de vorm van een collegetour met regionale ondernemers.

Langer zelfstandig wonen

  • Mini-master ‘Langer zelfstandig wonen met technologie’: een cursus om zowel de behoefte op te halen, als ook de mogelijkheden te verkennen over dit thema. In een interactief programma gaan we met het gehele speelveld in gesprek.
  • Interveniëren op maat – Samen tegen eenzaamheid: er zijn al veel initiatieven in de regio om ontmoeting te faciliteren, maar deze worden slecht bezocht. Slaan we de plank mis, of is wellicht de drempel te hoog? Een combinatie van literatuur én behoefte-onderzoek onder ouderen in de regio dient inzicht te geven in deze vragen. Aan de hand hiervan kan ook een digitale kaartenbak worden ontwikkelend van al het aanbod.

Verbinding met onze jeugd

  • Spaarwonen: jongeren hebben moeite met het vinden van een geschikte én betaalbare woning. ‘Spaarwonen’ creëert een cluster van woningen waarin starters tegen relatief lage huurprijs maximaal 5 jaar kunnen wonen. Om de huurprijs laag te houden, deelt het cluster veel voorzieningen en onderhoudt deze gezamenlijk. Daarnaast kunnen bewoners met maatschappelijke activiteiten spaarpunten verdienen, waarmee ze de huurprijs kunnen verlagen.