‘Ambitieus maar haalbaar!’

Rabobank Horst Venray heeft 19 maart de kick-off gegeven van het traject ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’. Hoe gaat het nu en wat zijn concrete resultaten die al geboekt zijn?

‘Wij kijken terug op een succesvolle community bijeenkomst waarin we met ruim 130 aanwezigen uit de regio Horst Venray samen de aftrap hebben gedaan voor een gezonde regio’, aldus Pim Rohenkohl, programmamanager bij Samen voor de Gezondste Regio 2025. ‘Een omgeving waarin iedereen mee kan doen. Dat willen we allemaal wel. Noord-Limburg als prettige plek om te wonen, werken en recreëren. Het is in 2015 begonnen met een stip aan de horizon om samen naar te streven. Rabobank werkt graag mee om deze ambitie waar te maken. Het voelt goed om het enthousiasme en de betrokkenheid van iedereen te ervaren.’

Horst en Venray sterk span

De deelnemers aan de eerste community bijeenkomst werden geïnformeerd over kansen en uitdagingen, met een vitale regio als uitgangspunt. Aanwezig waren allen die op één of andere wijze bij het traject betrokken zijn. Inclusief de burgemeesters van Horst en Venray. ‘Beide gemeenten doen al veel op het gebied van gezondheid’, aldus burgemeester Gilissen. ‘Het gaat om geestelijk en lichamelijk welbevinden. Horst en Venray vormen hierin een sterk span! We vullen elkaar goed aan. Iedere gemeente heeft eigen speerpunten en daarom vormen we een sterk geheel.’

 Maatschappelijke agenda

Tijdens de bijeenkomst werd via een interactieve sessie gevraagd naar de visie op de vier maatschappelijke thema’s die de leden van Rabobank centraal hebben gesteld:

– ondernemers laten groeien

– food & agri

– langer zelfstandig wonen

– verbinding met onze jeugd

Aan het einde van de avond kon men bij verschillende kraampjes informatie verkrijgen over de concrete initiatieven die voortvloeien uit de maatschappelijke agenda. ‘Dit zijn mooie dingen om mee aan de slag te gaan’, vertelt een bezoeker. ‘Ik heb mij opgegeven voor het ondersteunen bij ‘wonen voor senioren’. Zo kunnen we meer voor elkaar betekenen. Prachtig toch?!’

Verbinding met onze jeugd

Marlies Scheres, adjunct directeur CITAVERDE College, was ook op de community bijeenkomst. Zij is actief om kansen voor jongeren te creëren. ‘Ik wil graag mensen helpen hun talenten te ontwikkelen. We zijn verplicht aan de maatschappij om te tonen dat we goed onderwijs bieden dat bij je past. Studenten moeten in verbinding komen met ondernemers als onderdeel van hun leerproces. We willen het onderwijs meer integreren in het ondernemerschap. Dit is onze ambitie als school maar ook van mij persoonlijk.’

Business tinder-app

Marlies heeft eind vorig jaar meegedaan aan de workshops ‘Design thinking’ waarbij ruim 100 deelnemers met elkaar in gesprek gingen over ideeën en projecten voor de regio. ‘Geweldig mooi om de wisselwerking te zien. En de concrete resultaten! Zo kwamen we op de ‘Business Tinder’-app waarmee we studenten en het regionale bedrijfsleven met elkaar laten kennismaken. Ook kunnen jongeren de ouderen laten zien hoe ze verbinden én delen. Learning communities zonder in de schoolbanken te hoeven zitten. Goede ideeën worden als vanzelf gedragen.’

‘Een omgeving waarin iedereen mee kan doen. Dat willen we toch allemaal!’

Levensloopbestendig

Ook Hay Mulders, dorpsondersteuner en verbonden aan ’t LaefHoês in America, is enthousiast over de initiatieven die ontstaan vanuit Samen voor de Gezondste Regio 2025. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ is zijn motto. In zijn dorp is te zien hoe het bouwt aan de zorg en het welzijn voor de toekomst. ‘Het voorzieningenaanbod staat onder druk omdat het, net als andere plattelandsdorpen, te maken heeft met vergrijzing en ontgroening. Met ’t Laefhoês geeft de gemeenschap America zelf invulling aan zorg en welzijn voor de toekomst door verantwoordelijkheid bij de bewoners neer te leggen. We bouwen aan een levensloopbestendig dorp, met zijn allen!’ Hay is ook intermediair; hij koppelt hulpvragen aan hulpaanbod. In America zit hij aan tafel met zorgteams en sociale wijkteams. ‘Ik zoek graag de aansluiting, laagdrempelig. Met ouderen en met jongeren. Zo ben ik ook bezig in het Repaircafé, een ruimte waar mensen hun spullen kunnen laten repareren. En een oudercafé waar ouders bij elkaar komen om te praten over verschillende thema’s zoals social media, puberbrein, alcoholgebruik etc. Je creëert zo ontmoetingen, dus mooie initiatieven.’

Stap voor stap

De afgelopen periode heeft Rabobank Horst Venray met ruim honderd betrokkenen uit de regio onderzocht welke uitdagingen en oplossingen er zijn. Al vanaf juni 2018 zijn er maandelijkse bijeenkomsten, dialoogsessies en workshops georganiseerd. ‘Eén ding is zeker, sámen komen we tot betere en duurzame oplossingen en resultaten’, aldus Rob van Lieshout die zich als kwartiermaker van Rabobank Horst Venray hiervoor sterk maakt. ‘Als gemeenschap werken we stap voor stap naar de gezondste regio in 2025.’

Concrete resultaten

‘Na deze eerste community bijeenkomst in maart hebben we met verschillende partijen aan tafel gezeten’, meldt Pim. ‘Samen maken we het innovatielab, agribrainz, minimaster zelfstandig wonen met technologie, samen tegen eenzaamheid, spaarwonen en andere initiatieven tot een succes!’

Op 27 augustus vindt de tweede community bijeenkomst plaats. ‘Hier geven we een terugkoppeling van de resultaten van de uitdagingen.’ Er zijn elf projecten waarin Rabobank Horst Venray participeert en/of faciliteert. ‘Je ziet dat zodra de ideeën concreter worden dit voor veel energie zorgt binnen een groep’, vertelt Rob enthousiast. ‘Het integratiecafé is één van de initiatieven dat handen en voeten heeft gekregen. Het mantelzorgplatform is een andere behoefte die vanuit de maatschappij is ontstaan. Hiervoor maken Rabobank, Synthese en verschillende mantelzorgmakelaars plannen rondom de zorg voor ouderen en zorgbehoevenden. Mooi om te zien hoe iedereen in de actiemodus zit en iets voor een ander wil betekenen.’

Daadkracht

‘Draag- en daadkracht zijn nodig om dit alles te laten slagen’, benadrukt Pim. ‘Rabobank Horst Venray stimuleert dit van harte; in overleg met de Ledenraad komt er dit jaar meer geld vrij om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen! Maar we kunnen dit niet alleen! We willen meer slagkracht ontwikkelen en de regio versterken. Iedereen kan zijn/haar bijdrage leveren, in de eigen omgeving. Dus laat je horen!’

Wil je vanuit jouw eigen ervaring ook een steentje bijdragen aan Samen voor de Gezondste Regio 2025? Of wil je meer informatie? Kijk op de site van Rabobank Horst Venray of stuur een mail naar communicatie.horstvenray@rabobank.nl.

Rob van Lieshout

‘Mijn nieuwsgierigheid was gewekt toen Angelique Jansen, directeur Rabobank Horst Venray, me vroeg om namens én met de bank een nieuwe uitdaging aan te gaan. Als kwartiermaker.

Er ontstond een ‘vreemde kriebel’ in mijn buik. Een raar maar vooral fijn gevoel omdat ik me mag gaan inzetten voor allerlei prachtige maatschappelijke projecten en ontwikkelingen. Wat is een ‘kwartiermaker’? En wat doet deze? Deze benaming is van oorsprong een militaire term. Een kwartiermaker is iemand die voor de troepen uit wordt gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van militairen arriveert. In overdrachtelijke zin: iemand die iets geheel nieuws mag voorbereiden en in de spreekwoordelijke ‘grondverf’ mag zetten; een voorloper, een wegbereider.

Op dit moment wordt er al heel veel gedaan binnen onze regio op maatschappelijk gebied. Onder de noemer ‘Samen voor de Gezondste regio 2025’ liggen er voor mij volop kansen om nieuwe verbindingen te maken en op deze manier de community te vergroten en te versterken. Zodanig dat wij samen nog ‘grötser’ worden op de omgeving waarin we leven. Ik kijk er dan ook naar uit om te horen, zien en te proeven wat er allemaal leeft in deze regio. Samen met jou wil ik dit stukje aarde waarop we wonen, werken en leven nóg beter, aantrekkelijker en gezonder maken. Want als we dat kunnen bewerkstelligen met elkaar dan kunnen we met recht zeggen: “We gaan Samen voor dé Gezondste Regio!’

 

Tekst: Artz tekstwerk

Foto’s: Paul Poels Fotografie / Rabobank Horst Venray