Initiatief AgroLeeft gaat vanaf heden verder als partner van Samen voor de Gezondste Regio 2025. AgroLeeft vindt een goede aansluiting bij het doel dat het project Agribrainz nastreeft en zal daarom hiermee samenvoegen. Het project gaat vallen onder het thema ‘Food & Agri’ en gaat hiermee een nieuwe fase in.

Agrarische kansen in de regio
De regio Horst Venray heeft al een sterke positie in de agro- en foodsectoren, maar er liggen in deze sector nog kansen die beter benut kunnen worden. AgroLeeft zet zich ervoor in om de juiste verbindingen tussen opleiders, studenten en ondernemers te leggen. De uitdaging hierbij is om talenten op het gebied van Food & Agri te boeien en te binden aan onze regio.

Doel van het partnerschap
Het doel dat de komende jaren nagestreefd gaat worden, is om agrarische opleidingen in de regio Horst Venray te verbreden en te versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van levenslang leren, betere verbinding met het werkveld en meer onderwijs op maat. Hierbij is het zeer van belang om te werken aan het imago van de Food & Agri sector door middel van marketing & PR. Om deze doelen te kunnen bewerkstelligen draagt Rabobank Horst Venray, net als voorgaande jaren, financieel bij aan dit project. Daarnaast wordt de kennis ingezet vanuit het sectorspecialisme Food & Agri binnen de bank.