Spaarwonen

Verbinding met onze jeugd
SvdGR > Projecten > Spaarwonen

PROJECT: Spaarwonen

Uitdaging: Hoe kunnen we de woningvoorraad in de regio laten aansluiten op de behoeften van jongeren?

Ambitie: De woningvoorraad in de regio Horst Venray (beter) laten aansluiten op de primaire behoeften van jongeren (in de eerste vijf jaar na hun studie).

#18 In gesprek met…

Stefan Vissers (Spaarwonen)

Rob gaat In gesprek met… Stefan Vissers van het project Spaarwonen. Met dit project hoopt Stefan te kunnen bereiken dat er meer jongeren na hun studie in onze regio blijven wonen en werken. Wat het project Spaarwonen precies inhoudt? Rob bespreekt het met Stefan.

Denk mee, Doe mee!

Wil jij een bijdrage leveren aan dit project of heb je een idee voor een project dat past binnen dit thema?

Neem dan contact op met projectleider Stefan Vissers.