Smaaktour Gezonde Voeding

Food & Agri
SvdGR > Projecten > Smaaktour Gezonde Voeding

PROJECT: De SMaaktour

Uitdaging: Hoe kunnen we kinderen in onze regio bewust maken van gezonde voeding zodat ze er een gezondere levensstijl op nahouden?

Ambitie: Het stimuleren van een gezonde levensstijl bij de jeugd door een interactieve aanpak middels Boerderij educatie.

Over het project

Een gezonde levensstijl is erg belangrijk, voeding speelt hierin een essentieel onderdeel. Er is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor het stimuleren van een gezondere levensstijl. Hierin is de rol van de agrariër essentieel. Boeren en tuinders staan namelijk aan de basis van de voedselketen en geven richting aan de toekomst van voedsel.

In Smaaktour Gezonde Voeding willen we graag een gezonde levensstijl bij de jeugd stimuleren. Hierbij is het belangrijk dat kinderen gezonde voeding leren waarderen. Dit willen wij realiseren door middel van een interactieve aanpak en het actief betrekken van de jeugd bij het tot stand komen van voeding en het eten van deze voeding. Bewustwording en goede kennis van voeding en gezondheid op jonge leefitjd helpt kinderen om nu en op latere leeftijd bewuste keuzes te maken, zodat er een gezonder voedingspatroon ontstaat.

De Smaaktour brengt de boerderij naar school. In de lessen zal duurzaamheid, eten volgens de seizoenen, regioproducten, de groei van producten, positieve gezondheid, koken en beweging centraal staan.

 

Samen voor de Gezondste Regio 2025

Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. Samen voor de Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.