Samen tegen eenzaamheid

Langer zelfstandig wonen
SvdGR > Projecten > Samen tegen eenzaamheid

PROJECT: Samen tegen eenzaamheid

Uitdaging: Hoe kunnen we de eenzaamheid onder ouderen in de regio verkleinen?  

Ambitie: De groeiende eenzaamheid onder ouderen in de regio tegengaan, dan wel verminderen door de match tussen vraag en aanbod te stimuleren en verbindingen tussen organisaties te leggen.

Over het project

Er zijn veel fantastische initiatieven in de regio die ontmoeting tussen ouderen stimuleren en faciliteren. Echter lijken vraag en aanbod in de regio Horst Venray elkaar op dit moment niet te vinden.

Daarom wordt er met dit initiatief ingezet op het leggen en versterken van verbindingen tussen de initiatieven die zich ervoor inzetten om eenzaamheid te verkleinen. Door de zichtbaarheid van bestaande initiatieven te vergroten, kan de drempel verlaagd worden voor mensen om deze initiatieven in de regio te bezoeken of te gebruiken. Op deze manier willen we mensen bij elkaar brengen en bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID - INITIATIEVEN IN CORONATIJD

 

Bekijk nu de nationale en regionale initiatieven die eenzaamheid tegengaan in onze regio. Samen staan we sterk!

Terugkijken: webinar

Op 6 oktober 2020 werd vanuit ’t Laefhoês in America de webinar van Samen tegen Eenzaamheid gestreamd. Deze online bijeenkomst vond plaats in de Week tegen Eenzaamheid en werd georganiseerd namens de werkgroep Samen tegen Eenzaamheid. Verschillende gasten schoven aan om met Rob in gesprek te gaan over eenzaamheid. Zij vertelden enthousiast en gepassioneerd over hun werkzaamheden en initiatieven. Kijk de webinar nu terug!

In gesprek met…

Mieke Cruijsberg

Rob gaat digitaal In gesprek met… Mieke Cruijsberg. Mieke is nauw betrokken bij het project Samen tegen Eenzaamheid van Samen voor de Gezondste Regio 2025. Rob spreekt met haar waarom eenzaamheid juist in deze tijd zo’n belangrijk onderwerp is. 

Op pad met…

Karlijn Versteegen

In de derde aflevering van Op pad met… stapt Karlijn Versteegen in bij Rob. Karlijn houdt zich, samen met andere betrokkenen, bezig hoe eenzaamheid in onze regio verkleind kan worden. Bekijk nu de derde aflevering!

In gesprek met…

Hay & Guus (Samen tegen Eenzaamheid)

Vandaag gaat Rob in gesprek met… Hay Mulders en Guus van Egdom. Hay is lid van de werkgroep Samen tegen Eenzaamheid en dorpsondersteuner in America, en Guus is lid van de werkgroep Samen tegen Eenzaamheid vanuit KBO Limburg. Rob bespreekt met de heren het onderwerp eenzaamheid, met name eenzaamheid onder jongeren. Ook blikken ze terug op de webinar van Samen tegen Eenzaamheid op dinsdag 6 oktober 2020.

Samen tegen Eenzaamheid in het nieuws

Bijeenkomst 28 januari 2020

De avond werd geleid door onze kwartiermaker Rob van Lieshout.  Twee ervaringsdeskundigen over eenzaamheid vertelden hun verhaal in een pitch, de aanwezigen namen deel aan een speeddate om elkaar snel en doeltreffend te leren kennen en er werden 4 thema’s besproken in een World Café setting. Deze 4 thema’s waren:

  •  Hoe kunnen we de verbinding leggen en versterken tussen de reeds bestaande initiatieven en organisaties in de regio?
  • Hoe kunnen we de drempel voor mensen verlagen om bestaande initiatieven uit de regio te bezoeken of te gebruiken?
  •  Hoe kunnen we de zichtbaarheid van bestaande initiatieven voor mensen uit de regio vergroten?
  •  Waar kan ik als burger morgen al mee starten om eenzaamheid in de regio te verkleinen?

 De werkgroep gaat aan de slag met de input die ze ontvangen hebben tijdens het bespreken van de 4 thema’s.

Samen voor de Gezondste Regio 2025

Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. Samen voor de Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.