Mantelzorgersplatform

Langer zelfstandig wonen
SvdGR > Projecten > Mantelzorgersplatform

PROJECT: Mantelzorgersplatform

Uitdaging: Hoe kunnen we mantelzorgers bereiken, informeren, adviseren, ondersteunen en ontlasten?

Ambitie: Alle mantelzorgers in Venray en Horst aan de Maas informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, zodat zij kunnen blijven zorgen voor hun naaste en overbelasting wordt voorkomen.

Over het project

Wij vinden dat alle mantelzorgers in de regio een podium verdienen. We vragen hierbij extra aandacht voor de werkende mantelzorger, de jonge mantelzorger en ouders van een  bijzonder kind.

Het doel van het mantelzorgersplatform is het voorkomen van overbelasting en het versterken van de positie van de mantelzorger. Dit willen we bereiken door samen te werken met werkgevers, huisartsen en andere (zorg)professionals. Bewustwording is hierbij en belangrijk thema. 

In gesprek met…

Saar Bloemers (Mantelzorgplatform)

Rob gaat in gesprek met… Saar Bloemers. Saar is vanuit haar rol als mantelzorgondersteuner bij Steunpunt Mantelzorg Venray betrokken bij het project het Mantelzorgersplatform. Dit initiatief lanceerde onlangs een handige infographic waarop mantelzorgers eenvoudig kunnen zien waar zij terecht kunnen bij hulpvragen.

Op pad met…

Mirjam Hoogland

In de eerste editie van Op pad met… stapt Mirjam Hoogland in bij Rob. Mirjam is mantelzorgmakelaar en ontlast mantelzorgers van allerlei regeltaken.

Samen voor de Gezondste Regio 2025

Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. Samen voor de Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.