Mantelzorgersplatform

Langer zelfstandig wonen
SvdGR > Projecten > Mantelzorgersplatform

PROJECT: Mantelzorgersplatform

Uitdaging: Hoe kunnen we mantelzorgers bereiken, informeren, adviseren, ondersteunen en ontlasten?

Ambitie: Alle mantelzorgers in Venray en Horst aan de Maas informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, zodat zij kunnen blijven zorgen voor hun naaste en overbelasting wordt voorkomen.

Over het project

Wij vinden dat alle mantelzorgers in de regio een podium verdienen. We vragen hierbij extra aandacht voor de werkende mantelzorger, de jonge mantelzorger en ouders van een  bijzonder kind.

Het doel van het mantelzorgersplatform is het voorkomen van overbelasting en het versterken van de positie van de mantelzorger. Dit willen we bereiken door samen te werken met werkgevers, huisartsen en andere (zorg)professionals. Bewustwording is hierbij en belangrijk thema. 

Op pad met…

Mirjam Hoogland

In de eerste editie van Op pad met… stapt Mirjam Hoogland in bij Rob. Bekijk nu de eerste aflevering!

Denk mee, Doe mee!

Heb jij geen vraag maar wil jij een bijdrage leveren aan #SvdGR of heb je een idee voor een project?

Neem dan contact op met kwartiermaker Rob van Lieshout