Agroleeft

Food & Agri
SvdGR > Projecten > AgroLeeft

PROJECT: AgroLeeft

Uitdaging: Hoe kunnen we de verbinding tussen opleidingen en regionale ondernemers in Food & Agri versterken om talenten in onze regio te boeien en te binden?

Ambitie: Het imago van de Food & Agri sector verbeteren en topmedewerkers op de arbeidsmarkt brengen die samen met vooruitstrevende topondernemers aan de slag kunnen.

Over het project

De regio Horst Venray heeft al een sterke positie in de agro- en foodsectoren, maar er liggen in deze sector nog kansen die beter benut kunnen worden. AgroLeeft zet zich ervoor in om de juiste verbindingen tussen opleiders, studenten en ondernemers te leggen. De uitdaging hierbij is om talenten op het gebied van Food & Agri te boeien en te binden aan onze regio.

Het doel dat de komende jaren nagestreefd gaat worden, is om agrarische opleidingen in de regio Horst Venray te verbreden en te versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van levenslang leren, betere verbinding met het werkveld en meer onderwijs op maat. Hierbij is het zeer van belang om te werken aan het imago van de Food & Agri sector door middel van marketing & PR. Om deze doelen te kunnen bewerkstelligen draagt Rabobank Noord-Limburg financieel bij aan dit project. Daarnaast wordt de kennis ingezet vanuit het sectorspecialisme Food & Agri binnen de bank.

Samen voor de Gezondste Regio 2025

Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. Samen voor de Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.