Over Samen voor de Gezondste Regio

SvdGR > Over SvdGR

Ontstaan ‘Samen voor de Gezondste Regio’

Dit verhaal begint medio 2015. Als een aantal initiatiefnemers uit Horst aan de Maas de koppen bij elkaar steken en zich het volgende afvragen: als Eindhoven de slimste regio wil zijn, wat zijn wij dan? Bijna drie jaar daarvoor, in de herfst van 2012, had de Floriade in Venlo zijn poorten gesloten. Het festijn had destijds een impuls gegeven aan de bedrijvigheid in de regio, met volop reuring en elan. Dat verdiende een vervolg, er moest weer iets gebeuren. Zo ontstond het platform ‘De Gezondste Regio 2025’.

Tegelijkertijd beraadde Rabobank Horst Venray zich op haar maatschappelijke agenda. Van huis uit heeft zij al meer dan honderd jaar als coöperatieve bank met een groot en diepgeworteld netwerk haar bijdrage geleverd aan het versterken van de regio. Juist dat netwerk zou ook nu als verbinder en versneller een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De Gezondste Regio had een streven, de bank had een streven. Wat konden ze voor elkaar betekenen, zonder elkaar te claimen? In de zomer van 2018 werd de samenwerking met een stevige handdruk beklonken.

Zo ontstond ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’. Doel van Rabobank was aan te sluiten op een aantal initiatieven van het platform, en daarmee de gemeenten Horst, Venray, Well en Wellerlooi te helpen in 2025 de gezondste regio van Europa te laten worden op het gebied van wonen, werken en recreëren. Een vitale plek vol innovatieve bedrijven en banen waar mensen zich thuis voelen.

Over Samen voor de Gezondste Regio 2025

Een gezonde regio willen we allemaal. Een regio waarin iedereen mee kan doen. Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. De Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.

Met de start van het project ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’ werkt Rabobank samen aan het behalen van deze ambitie. We kunnen dit niet alleen, we doen dit graag samen met jou. Want samen komen we tot goede en duurzame initiatieven die het verschil maken. Doe jij mee?

Samen met de leden zijn vier thema’s gekozen waaraan we samen met elkaar een versnelling willen geven.

Aanpak

Het traject ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’ kent een gedegen aanpak. Allereerst zijn gezamenlijk kansen en uitdagingen in de regio in kaart gebracht. Door middel van verschillende dialoogsessies, rondetafelgesprekken en design thinking workshops zijn de belangrijkste thema’s en uitdagingen geformuleerd.

In de vervolgfasen werken aanjagers samen met communityleden aan de verdere uitwerking en realisatie projecten.

Verschillende initiatieven op het gebied van gezondheid

In de regio is het onderwerp gezondheid op dit moment zeer actueel. Zo ken je misschien al één van de andere initiatieven zoals ‘Gezondste Regio 2025’ of ‘Gezondste Regio 2023’. Al deze verschillende initiatieven kunnen wellicht wat verwarrend zijn. Het allerbelangrijkste is echter: We streven allemaal het zelfde doel na, we willen samen onze regio gezond maken!

Over Gezondste Regio 2025
Eind 2014 is er vanuit enkele ondernemers het initiatief gekomen om samen na te denken over de lange termijn visie voor Horst aan de Maas en de regio. In eerste instantie werd dit gedaan vanuit een economisch perspectief, maar snel is dit breder getrokken om zo de hele gemeenschap in beweging te zetten. In 2015 is hierdoor het initiatief Gezondste Regio 2025 ontstaan. Lees hier meer over Gezondste Regio 2025

Over Gezondste Regio 2023
Gezondste Regio is een samenwerking tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Een bestuurlijke regiegroep heeft, namens de colleges, gewerkt aan een regionale investeringsagenda voor de periode tot en met 2023. Een intensief en constructief proces heeft geleid tot een agenda die aangeeft wat de gezamenlijke ambitie van de regio is en hoe zij die willen realiseren. Lees hier meer over Gezondste Regio 2023

We werken zodoende samen aan een gezamenlijk doel, waarvan Samen van de Gezondste Regio 2025 één van de projecten is. Om dit bereiken is het enorm belangrijk om verbinding te zoeken met de andere gezondheidsinitiatieven in de regio.

Samen voor de Gezondste Regio 2025

Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. Samen voor de Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.