Langer zelfstandig wonen

SvdGR > Langer zelfstandig wonen

Thema: Langer zelfstandig wonen

Het is belangrijk dat ouderen in de regio Horst Venray zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarom is dit benoemd tot één van de thema’s die in het platform Samen voor de Gezondste Regio 2025 centraal staan. Binnen dit thema zijn allerlei initiatieven ontstaan om het sociale welzijn van ouderen in onze regio te bevorderen.

In een vergrijzende regio als de onze is het belangrijk dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Hiervoor moet naast het realiseren van goede woningen, ook worden gedacht aan de ondersteuning en het ontlasten van mantelzorgers. Daarnaast kijken we hoe we de eenzaamheid onder ouderen gaan verkleinen en ervoor kunnen zorgen dat actieve en vitale ouderen zo veel mogelijk mee blijven doen.

Samen voor de Gezondste Regio 2025

Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. Samen voor de Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.