Food & Agri

SvdGR > Food & Agri

Thema: Food & Agri

In de regio Horst Venray liggen kansen voor de agrarische sector die beter benut kunnen worden. Daarom zijn er binnen het thema diverse initiatieven ontstaan die inspelen op die kansen, zoals bijvoorbeeld het leggen van de juiste verbindingen tussen opleiders, studenten en ondernemers.

Daarnaast is er de vraag hoe we met hightech innovaties antwoord kunnen geven op zaken als schaalvergroting, ecologie en arbeid. Ook moet er aandacht geschonken worden aan het verkrijgen van voldoende arbeidskrachten en samen moeten wij ervoor zorgen dat zij zich thuis voelen in onze regio.

Samen voor de Gezondste Regio 2025

Noord-Limburg als ideale plek om te wonen, werken en recreëren. Samen voor de Gezondste Regio 2025 zet een stip aan de horizon om hier samen aan te werken.